Ana Sayfa <<=Geri İleri =>>

MUHASEBEDE BAZI MALİ TABLOLAR

*****İNDEX*****
1-Bilanço Nedir? Bilanço özellikleri ve Örnek Bilanço Tablosu. 
2-Gelir Tablosu, Örnek Gelir Tablosu.
3-Mizan, Mizan Türleri ve örnek Mizan Tablosu.

   Muhasebenin kayıt ve sınıflama yoluyla topladığı bilgileri çeşitli amaçlara cevap vermek üzere değişik tablolar şeklinde özetlenmesine mali tablo veya mali raporlar denir.

1-Bilanço; İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu (varlıklarını, alacaklarını, borçlarını, sermayesini) gösteren tablolara bilanço denir.

-Bilanço Eşitliği; İşletmenin Varlıkları + Alacakları = Borçları + Sermaye toplamına eşit olmasına bilanço eşitliği denir.     

AKTİF                                      BİLANÇO                                        PASİF
1-DÖNEN VARLIKLAR
 (100-199 Nolu Hesaplar)
2-DURAN VARLIKLAR
(200-299 Nolu Hesaplar)
3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
(300-399 Nolu Hesaplar )
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
(400-499 Nolu Hesaplar)
5-ÖZKAYNAKLAR
(500-599 Nolu Hesaplar)

-Aktif Karakterli  Hesaplar; İlk hareketine borçlanarak başlayan ve devamlı borç bakiyesi veya sıfır(eşit) bakiye veren hesaplardır. 100 nolu hesaptan başlar 299 nolu hesaplara kadar yer alan hesapları içerir. (düzenleyici hesaplar hariç).

-Düzenleyici hesap : normalde pasif veya aktif karakterli hesapların içinde yer almasına rağmen tam tersi hareketle aktif veya pasifteki hesapları azaltma yönünde işlem görürler.

-Pasif Karakterli Hesaplar : Devamlı alacak veya sıfır(eşit) bakiye veren ve hareketlerine alacakanarak başlayan hesaplardır. 300-599 nolu hesaplar arasın ta yer alırlar. (düzenleyici hesaplar hariç.).

2-Gelir Tablosu : Bir işletmenin belli bir döneme ait faaliyetlerinin sonucunu ( Kar veya Zararını ) gösteren bir tablodur.

3-Mizan(Sağlama): Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir tablodur.

-Mizan türleri:

-Esas Mizanlar; Büyük Defter mizanlarına denir. Kendi arasında üçe ayrılır.

-Aylık Mizan ; Aylık olarak çıkarılan Mizanlara aylık mizanlar denir.

-Geçici Mizan; Muhasebe dönemi sonunda çıkarılan mizana geçici mizan denir.

-Kesin Mizan ; geçici mizandan sonra envanter kayıtları yapıldıktan sonra çıkarılan mizandır.

NOT: Mizanlar çıkarıldıkları tarihle ifade edilirler.

Ana Sayfa  <<=Geri Sayfa Başı^

Webmaster :muhammetb@hotmail.com